LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH BẠN QUAN TÂM DƯỚI ĐÂY

Thời gian: 1 năm

Khai giảng: 09/2019

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Đại học bất kỳ chuyên ngành nào. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

Thời gian: 1 năm

Khai giảng: 09/2019

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Đại học bất kỳ chuyên ngành nào. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

Thời gian: 3,5 năm

Khai giảng: 08 - 09/2019

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Khoa học máy tính, Mạng máy tính

Điều kiện chính: Xét tuyển học bạ lớp 12 (Tổng trung bình 3 môn lớp 12 trên 18 điểm.) 

Thời gian: 1 năm

Khai giảng: 09/2019

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Khoa học máy tính, Mạng máy tính

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành liên quan.