Chat with us, powered by LiveChat
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
50% giáo viên giảng dạy là người nước ngoài đến từ các nước trên thế giới được ĐH Birmingham City Anh Quốc chấp nhận đào tào tại Việt Nam, 50% giáo viên giảng dạy đến từ Đại Học Kinh Tế Luật giàu kinh nghiệm.

DOCTOR OF PHILOSOPHY
Robert T. Connolly

Creighton University - US
MASTER OF ECONOMICS
Todd Endres

University of California - US
MASTER
Alan Jhartnett

National University Galway - Ireland
MASTER OF ECONOMICS
Nguyễn Thị Phượng

University of Gloucestershire - UK
PROFESSOR
Shiv Chaudhry

Birmingham City University - UK
INTERNATIONAL REGIONAL MANAGER
Rachel Jones

Birmingham City University - UK
DIRECTOR OF INTERNATIONAL RECRUITMENT
William Campbell

Birmingham City University - UK