ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU
Giáo sư, giảng viên của chương trình là sự kết hợp đa dạng giữa các chuyên ngành đến từ các nước trên thế giới được ĐH Birmingham City Anh Quốc chứng nhận tham gia đào tạo chương trình tại Việt Nam. Các giảng viên đều được đào tạo Cao học tại các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Ireland.

GS, TS. SHIV CHAUDHRY
Tài Chính

Birmingham City University - UK
Ths.KIỀU ANH TÀI
Quản Trị Kinh Doanh

Western Sydney University - AUS
Ths.ALAN JHARTNETT
Quản Trị Kinh Doanh

National University Galway - Ireland
Ths.NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Quản Trị Kinh Doanh

University of Gloucestershire - UK
TS. ROBERT T. CONNOLLY
Quản Trị Kinh Doanh

Creighton University - USA
Ths.TODD ENDRES
Quản Trị Kinh Doanh

University of California - USA
TS. RON AINSBURY
Tài Chính

Trinity College, Oxford - UK
Ths.JAMES T.RAUSSEN
Quản Trị Kinh Doanh

Western Governors University - USA
TS.Mary Anne Brady
Quản Trị Kinh Doanh

University of San Francisco - USA
SCOTT GREEN


University for the Creative Arts - UK