STUDENTS ACTIVITIES

Dự án thực tế môn “Managing a Successful Business Project”

Through the course Managing a Successful Business Project, students will learn how to plan a business project, launch the project, operate and control to achieve the desired goal. After completing this course, students will know how to set goals, plan a project, know how to manage time and improve teamwork skills.

Dưới đây là video quay lại quá trình hoàn thành dự án “Bánh khoai tây phô mai” của các bạn học sinh lớp Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Birmingham City Việt Nam cơ sở Hà Nội, các bạn đã quay lại video từ khi lên kế hoạch, thực hiện dự án cho đến khi dự án thành công. Cùng xem lại thành quả qua video dưới đây nhé!

Gọi Ngay Hotline Tư Vấn