ABOUT US

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT (UEL)

University of Economics and Law is a member of Vietnam National University, Ho Chi Minh City, and is one of the leading prestigious public universities in Vietnam with a team of leading lecturers and professors in economics and finance. University of Economics and Law and Birmingham City University, UK, have signed an official partnership in training Undergraduate and Postgraduate programs in International Business and International Finance in Vietnam with the opportunity to transition to the UK.

UNIVERSITY OF BANKING - FINANCE HANOI (FBU)

With several professors and lecturers being at the top in International Business and Finance, the University of Finance - Banking educates a high-quality human resource in fields consisting of Finance, Banking, Accounting, Auditing, Business administration, and Commercial business. School executes many research projects and transfers scientific achievements about administration and business, which plays a role in developing the economy - the country's society, participating in strategic plans and policies for enterprises and social organizations.

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY (BCU)

Trường đại học Birmingham City (BCU) là một trường đại học công lập lớn tại Anh, có lịch sử gần 200 năm và trên 25.000 sinh viên đang theo học các chương trình từ Đại học đến Tiến sĩ đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới Nhà trường đào tạo những học viên tốt nghiệp với kỹ năng và kinh nghiệm mà các nhà tuyển dụng có nhu cầu. Học viên BCU có có cơ hội thử sức các hoạt động thực tập và đạt được những vị trí cao tại các doanh nghiệp lớn như HSBC, Tesco, the NHS, Nissan, GlaxoSmith-Kline, Goldman Sachs, Santander,….

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLGY (UIT)

University of Information Technology, a member school of VNU-HCM, has the task of training information technology human resources, actively contributing to the development of Vietnam's information technology industry, and at the same time, progressing to the next level, conducting scientific research and transferring advanced information technology, especially towards applications in order to contribute to promoting industrialization and modernization of the country.

 

I AM BCU

Proud to be a BCU student, always striving for success.

Gọi Ngay Hotline Tư Vấn