Chat with us, powered by LiveChat
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG Đại học Kinh tế - Luật
Thống nhất - Vượt trội - Tiên phong
“Unity - Excellence - Leadership” (UEL) 

Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học kinh tế - luật 

Đại học Quốc Gia TP.HCM, trường Đại học Kinh tế - Luật là một trong những trường đại học uy tín với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có một số chuyên gia đầu ngành uy tín.

giới thiệu

LỊCH SỬ RA ĐỜI

Trường Đại học Kinh tế - Luật là trường đại học công lập danh tiếng, trực thuộc Trường Đại học Quốc gia, TP. HCM. Trường được thành lập theo quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM), được thành lập theo quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2000 của Giám đốc ĐHQG - HCM.

THÀNH LẬP

Trường Đại học Kinh tế - Luật được thành lập có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển ĐHQG - HCM thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến. Từ đó, trở thành nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

THÀNH TỰU
Đến nay, Trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có một số chuyên gia đầu ngành uy tín, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu theo hướng chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Song song với việc xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức của Trường ngày càng được hoàn thiện.
Cùng với sự phát triển của hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học của Trường cũng ngày càng phát triển và hiệu quả. Trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học lớn trong nước và quốc tế. Cán bộ giảng viên của Trường chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu trọng điểm, đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp Cơ sở. Các đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo khoa học đã đóng góp tích cực cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
Quan hệ đối ngoại của nhà trường ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực công tác đào tạo, và nghiên cứu khoa học. Trường đã tạo được mối quan hệ tốt với các trường đại học, viện nghiên cứu, các địa phương. Với những thành tích đạt được, Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng của Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Giám đốc ĐHQG - HCM trong nhiều năm liền.

Trường Đại học Kinh tế - Luật và trường Đại học Birmingham City, Anh quốc đã ký kết thành đối tác chính thức trong việc đào tạo các chương trình Đại học và Sau đại học về chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Tài chính quốc tế tại Việt Nam với cơ hội chuyển tiếp sang Anh.